Zajímají tě informace o
moderních studijních programech a o životě na univerzitě?

Chceš se setkat s
představiteli univerzity a zeptat se na dotazy týkající se studia? Prohlédnout si prostory univerzity?